2021-02-23

Reduce frost damage through a good solution

راهکاری مطمئن برای کاهش خسارت ناشی از سرمازدگی بهاره مقدمه سرما و یخبندان از جمله پدیده هاي طبیعی هستند که خسارت هاي فراوانی در برخی از […]
2021-02-06

مروری بر چگونگی کارایی هیومیک اسید در کشاورزی

مقدمه تولید محصولات با کیفیت برای زندگی و بقا انسان امری بسیار حیاتی و در گرو عناصر غذایی موجود در خاک می‌باشد. به منظور بهبود محتوی […]
2020-12-05

اسیدهای آمینه، ایمنی در تولید

اسیدهای آمینه، ایمنی در تولید مقدمه از آنجایی که افزایش تقاضا برای محصولات ارگانیک رو به افزایش می‌باشد؛ آمینواسیدها که فرم آلی تغییر شکل یافته ازت […]
2020-10-31

مروری بر انواع و کارایی جلبک‌های موثر در رشد گیاهان

مروری بر انواع و کارایی جلبک‌های موثر در رشد گیاهان جلبک و عصاره‌ی آن گنجی با ارزش از مواد فعال بیولوژیکی هستند. خواص سودمند آن‌ها برای […]
2020-09-20

فلزی ارزشمند در مزرعه

فلزی ارزشمند در مزرعه انگیزش گل و باروری در گیاهان گل انگیزی آرایش پیچیده‌ای از ساختار‌های سلولی بسیار تخصصی را به نمایش می‌گذارد که شکلشان کاملا […]
2020-08-18

Laminarin effect on plant pathogen

مولکول لامینارین را بهتر بشناسیم: لامینارین (Laminarin) مولکولی طبیعی است که در جلبک های قهوه‌ای مختلف مانند Laminaria digitata وجود دارد. این ماده طبق مقررات پارلمان […]
2020-08-15

the synergistic effect of Ca and B

مروری بر اثرات هم‌افزایی دو عنصر کلسیم و بور وجود تعادل بين عناصرغذايي درتغذیه گیاهان، عامل مهمي در افزايش عملكرد و بهبود كيفي محصول توليدي مي‌باشد […]
2020-07-27

فسفیت شمشیری دو لبه

فسفیت: شمشیری دو لبه مقدمه: فسفر (P) جزئی اصلی از DNA و RNA به حساب می‌آید، در ساختار فسفولیپیدهای غشاء سلولی حضور دارد و تشکیل دهنده‌ی […]
2020-07-15

تاثیر سیلیکون بر مقاومت گیاهی

تاثیر سیلیکون بر مقاومت گیاهی بیماری های گیاهی و حمله ی آفات یکی از مهم ترین عوامل کاهش دهنده ی کیفیت و کمیت تولیدات کشاورزی به […]
فارسی