2021-10-03

مدیریت کوددهی در پاییز با نگاهی بر زمستان گذرانی درختان

مدیریت کوددهی در پاییز با نگاهی بر زمستان گذرانی درختان اغلب گیاهان در طول دوره سرما برای پیشگیری از خطرات و صدمات ناشی از دمای پایین […]
2021-08-29

تامین غذای انسان یا گیاهان؟ اولویت با کدام است؟

تامین غذای انسان یا گیاهان؟ اولویت با کدام است؟ مقدمه حتما به اینکه جمعیت کره زمین در حال بیشتر و بیشتر شدن است، دقت کرده‌اید، ولی […]
2021-08-05

تهدیدی برای غذای بشر: تنش خشکی

تهدیدی برای غذای بشر: تنش خشکی مقدمه: تغییرات آب و هوایی و افزایش جمعیت، امنیت غذایی را برای انسان به خطر انداخته است. تنش خشکی و […]
2021-07-25

برنامه غذایی سبزی و صیفی

به منظور افزایش عملکرد محصولات در مزارع و گلخانه‌های سبزی و صیفی و بهبود راندمان و کارایی کودهای امکس، کارشناسان مجموعه کشاورزی دارویی حسینی با در […]
2021-07-10

کمبود آهن یک مسئله جهانی

کمبود آهن یک مسئله جهانی یکی از نا‌به‌سامانی‌های فیزیولوژيکی رایج در گیاهان، زردی ناشی از کمبود آهن است که هم روی کمیت و هم کیفیت محصولات […]
2021-06-30

برنامه غذایی پسته

به منظور افزایش عملکرد محصولات در باغات پسته و بهبود راندمان و کارایی کودهای امکس، کارشناسان مجموعه کشاورزی دارویی حسینی با در نظر گرفتن شرایط میانگین […]
2021-06-30

برنامه غذایی درختان دانه دار

به منظور افزایش عملکرد محصولات در باغات میوه‌های دانه‌دار و بهبود راندمان و کارایی کودهای امکس، کارشناسان مجموعه کشاورزی دارویی حسینی با در نظر گرفتن شرایط […]
2021-05-31

افزایش عملکرد آن هم از نوع با کیفیت

افزایش عملکرد آن هم از نوع با کیفیت عصاره کلپک حاوی چه چیزهایی است و چه اثراتی دارد؟ یکی از محرک‌های رشد طبیعی که امروزه در […]
2021-04-20

The solution to keep all blooms on the tree

اهمیت گلدهی در درختان میوه یكي از مراحل بحراني رشد در درختان ميوه، مرحله گل‌دهي است، بنابراین شناخت عوامل موثر وآگاهی از فرآیند های مهمی که […]
فارسی