2020-06-01

نقش منگنز در ایجاد مقاومت گیاهی

نقش منگنز در ایجاد مقاومت گیاهی یکی از اثرات تغذیه‌ی متعادل برای گیاهان، مقاومت به بیماری‌ها است. وقتی گیاهی مقادیر مناسبی (نه زیاد و نه کم) […]
2020-05-30

نقش روی در گیاهان: پنج نکته‌ی جالب و راه‌های مقابله با کمبود

نقش روی در گیاهان: پنج نکته‌ی جالب و راه‌های مقابله با کمبود با وجود این که روی به عنوان عنصری میکرو شناخته می‌شود، نقش آن در […]
2020-05-26

فسفیت: کود یا قارچکش؟

فسفیت: کود یا قارچکش؟ فسفر یکی از مهمترین عناصر مورد نیاز تمام موجودات زنده است. فسفر در طبیعت، به عنوان عنصری آزاد وجود ندارد، این عنصر […]
فارسی