2022-05-15

A review of Ortho-Ortho isomers content in Fe EDDHA fertilizers

نگاهی دیگر بر عدد ortho-ortho در کودهای آهن کلات شده EDDHA مقدمه: آهن (Fe) یکی از مهمترین عناصر ضروری برای زندگی و رشد گیاهان است که […]
2022-04-16

Resistant plants reduce pesticides application

مقدمه: عناصر غذایی برای رشد و نمو گیاهان و همچنین میکروارگانیسم ها مهم هستند و این دو، عاملی مهم در کنترل بیماری های گیاهی نیز به […]
2022-01-30

آغاز فصل رشد: نیاز گیاه به حمایت کشاورز

آغاز فصل رشد: نیاز گیاه به حمایت کشاورز مقدمه: به طور کلی رشد گیاهان توسط دو بخش اصلی اندام های هوایی و ریشه ها انجام می […]
2022-01-19

Why Free Chloride chemical Fertilizers are needed

مقدمه در حال حاضر با افزایش روز افزون جمعیت کره زمین، نه تنها به زمین های کشاورزی بیشتر  برای تامین غذای بشر ، بلکه به افزایش […]
2022-01-12

a good solution in agriculture

 نقش طبيعت و منابع طبيعي در حيات اقتصادي و اجتماعي انسانها و اهميت ويژه آن در رابطه با كشاورزي و محيط زيست امري غيرقابل انكار است. […]
2022-01-02

pheromone: a good solution in IPM

فرمون راهکاری مناسب در مدیریت تلفیقی آفات گیاهان منبع غذایی انسان ها هستند و اگر آنها از بین روند، سلامت انسان نیز به خطر می افتد […]
2021-12-29

نابه‌سامانی های فیزیولوژیک در کاهو

نابه‌سامانی‌ فیزیولوژیک چیست؟ نابه‌سامانی‌های فیزیولوژیکی حاصل عملکرد نادرست سلول‌های گیاهی هستند. این نوع ناهنجاری‌ها از اختلالات ایجاد شده توسط عوامل بیماری زا و آفات گیاهی متفاوت […]
2021-11-14

مکانسیم مقاومت در آفات از کجا شروع شده است؟

مکانسیم مقاومت در آفات از کجا شروع شده است؟ حشرات مضر یک تهدید جدی برای محصولات کشاوررزی و امنیت غذایی انسان ها به حساب می ‌آیند. […]
2021-10-03

مدیریت کوددهی در پاییز با نگاهی بر زمستان گذرانی درختان

مدیریت کوددهی در پاییز با نگاهی بر زمستان گذرانی درختان اغلب گیاهان در طول دوره سرما برای پیشگیری از خطرات و صدمات ناشی از دمای پایین […]
فارسی