2023-04-08

کمبود عناصر غذایی بشناسیم تا از بروز خسارت پیشگیری کنیم

ازت(N): رنگ برگ ها زرد مایل به سبز شده که این رنگ به طور یکنواخت در قسمت اعظم برگ ها، بدون اختلاف بین پهنک و رگبرگ […]
2023-03-13

برنامه غذایی کلزا

به منظور افزایش عملکرد محصولات در مزارع کلزا و بهبود راندمان و کارایی کودهای امکس، کارشناسان مجموعه کشاورزی دارویی حسینی با در نظر گرفتن شرایط میانگین […]
2023-02-05

برنامه غذایی پیاز

به منظور افزایش عملکرد محصولات در مزارع پیاز و بهبود راندمان و کارایی کودهای امکس، کارشناسان مجموعه کشاورزی دارویی حسینی با در نظر گرفتن شرایط میانگین […]
2023-02-05

تعادلی برای کیفیت بهتر Ca + K

  مقدمه: در دسترس بودن مواد غذایی به دلیل رشد جمعیت، افزایش تقاضا و تغییرات آب و هوایی یک نگرانی بزرگ در سراسر جهان است. بنابراین، […]
2023-01-16

آیا تنها کمبود خسارت زا در مرکبات آهن است؟

آیا تنها کمبود خسارت زا در مرکبات آهن است؟ مقدمه: مرکبات، یکی از مهم ترین میوه های جهان، به طور گسترده در مناطق گرمسیری و نیمه […]
2022-10-19

به فکر ریشه ها هستیم!

مقدمه: سیر Allium sativum L متعلق به خانواده آلیوم  است که خواص ضد میکروبی آن در اوایل قرن 19 مورد بررسی قرار گرفته است(ادر و همکاران […]
2022-10-19

مسیری کوتاه و سریع

مقدمه محلول پاشي برگي كه در منابع انگليسي با واژگان مختلفي از جمله: Foliar Spray · Foliar Application · Foliar Feeding ·  Foliar Fertilization ·  توصيف […]
2022-09-26

برنامه غذایی کلم

به منظور افزایش عملکرد محصولات در مزارع کلم و بهبود راندمان و کارایی کودهای امکس، کارشناسان مجموعه کشاورزی دارویی حسینی با در نظر گرفتن شرایط میانگین […]
2022-09-06

کم مصرف اما پراهمیت

  کم مصرف اما پراهمیت مقدمه عناصر کم مصرف نقش اساسی در تغذیه، واکنش هاي آنزیمی، فرآیندهاي متابولیکی و مقاومت در برابر بیماریها و شرایط نامساعد […]
فارسی