محصولات / کودهای پلانتو

اکوگارد

کود بهبود دهنده خاک جهت تسریع ریشه زایی

ارتـوگارد

افزایش ماندگاری آهن در طول فصل رشد و عاری از کلر

پلانتوفر کیو فایو

پیشگیری و رفع سریع کمبود عنصر آهن عاری از کلر

محصولات / کودهای امکس

آمینور

فرمولاسیون مایع کاملا محلول در آب، ترکیبی از آمینواسیدهای ضروری

بیو 20 گلد

ترکیب حاوی عناصر ماکرو و میکرو، همراه با محرک رشد کلپک، هیومیک اسید و آمینواسید

بیو 20

ترکیب حاوی عناصر ماکرو و میکرو، همراه با محرک رشد کلپک

کالمکس

سوسپانسیون غلیظ حاوی %22.5 کلسیم، به همراه عناصر میکرو

کالمکس گلد

ترکیب حاوی کلسیم، نیتروژن، منیزیم و عناصر ضروری، همراه با امینواسید

کالمکس اولترا

ترکیب حاوی کلسیم، نیتروژن، منیزیم و عناصر ضروری، همراه با امینواسید

سی‌استار‌ اف

محلول غلیظ طبیعی جلبک دریایی، القا کننده‎‌ی مقاوت و محرک رشد

دی پی 98

کود کاملا محلول در آب، حاوی فسفیت و پتاسیم، مناسب برای رشد ریشه و مقاومت گیاهان

سیترومکس

سوسپانسیون غلیظ حاوی روی و منیزیم

فولیار بورون

کود کاملا محلول در آب، حاوی %15 بُر و نیتروژن

کا 50

سوسپانسیون غلیظ، حاوی پتاسیم و نیتروژن

کواد14

سوسپانسیون غلیظ، حاوی 140 گرم نیتروژن، پتاسیم، فسفر و کلسیم در هر لیتر

زینرجی

ترکیبی بی‌مانند از روی و مس

بومو

کود کاملا محلول در آب، حاوی بور و مولیبدن

فولیار سوپریم

کود تغذیه‌ی برگی، حاوی فسفر، پتاسیم و سولفور

سکوئنشیال 1

کود کامل برگی با غلظت بالای فسفر همراه با عناصر میکرو، مناسب برای مراحل اولیه‌ی رشد

سکوئنشیال 2

کود کامل برگی با غلظت بالای پتاسیم، همراه با عناصر میکرو، مناسب برای مراحل مختلف رشد و نمو گیاه

کب 15:3

کود کاملا محلول در آب، حاوی کلسیم، بُر و نیتروژن

میکرومکس

سوسپانسیون غلیظ کلیه‌ی عناصر میکرو، به علاوه منیزیم و سولفور

کینگفول روی/مس/منگنز

ترکیبی از این سه عنصر برای رفع کمبودهای مشخص

بیوهیومات

کود مایع حاوی %17 هیومیک اسید

کینگ فول روی

حاوی مقادیر بالایی از روی برای رفع کمبود های مشخص

ویتومکس

کود کاملا محلول در آب، حاوی فسفیت، فسفات، پتاسیم ، همراه با مس، روی و منگنز

تری ایکس

حاوی سه عنصر اصلی ماکرو، عناصر میکرو مانند منیزیم، روی، منگنز و …  کمک به بهبود عملکرد گیاه

سکوئنشیال۱ + جلبک

کود کامل برگی با غلظت بالای فسفر و غنی شده با عصاره جلبک دریایی

سکوئنشیال 2+ جلبک

حاوی عناصر NPK، منیزیم و عناصر ریز مغذی کلات شده همراه با مقدار قابل توجهی عصاره‌ی جلبک دریایی

کینگ فول منیزیم

حاوی مقادیر بالایی از منیزیم برای رفع کمبود های مشخص

گارد ام زد اکسترا

فِن فید

سوسپانسیون غلیظ، حاوی آهن EDTA و نیتروژن

فئومکس

پیشگیری و درمان کمبود آهن در گیاهان باغی و زراعی

کا سوپر

حاوی مقادیر بالایی از پتاسیم و  عناصر میکرو می باشد

کود 36-12-12

کود NPK عاری از کلرو سدیم به همراه عناصر میکرو

کود 40-08-10

کود NPK عاری از کلرو سدیم به همراه عناصر میکرو

کود 34-52-00

کود NPK عاری از کلرو سدیم به همراه عناصر میکرو

کود 04-10-38

کود NPK عاری از کلرو سدیم به همراه عناصر میکرو

کود 20-20-20

کود NPK عاری از کلرو سدیم به همراه عناصر میکرو

کود 18-18-18

کود NPK عاری از کلرو سدیم به همراه عناصر میکرو

فارسی