محصولات / کودهای پلانتو

اکوگارد

کود بهبود دهنده خاک جهت تسریع ریشه زایی

ارتـوگارد

افزایش ماندگاری آهن در طول فصل رشد و عاری از کلر

پلانتوفر کیو فایو

پیشگیری و رفع سریع کمبود عنصر آهن عاری از کلر

محصولات / کودهای امکس

آمینور

فرمولاسیون مایع کاملا محلول در آب، ترکیبی از آمینواسیدهای ضروری

بیو 20 گلد

ترکیب حاوی عناصر ماکرو و میکرو، همراه با محرک رشد کلپک، هیومیک اسید و آمینواسید

بیو 20

ترکیب حاوی عناصر ماکرو و میکرو، همراه با محرک رشد کلپک

کالمکس

سوسپانسیون غلیظ حاوی %22.5 کلسیم، به همراه عناصر میکرو

کالمکس گلد

ترکیب حاوی کلسیم، نیتروژن، منیزیم و عناصر ضروری، همراه با امینواسید

فِن فید

سوسپانسیون غلیظ، حاوی آهن EDTA و نیتروژن

سی‌استار‌ اف

محلول غلیظ طبیعی جلبک دریایی، القا کننده‎‌ی مقاوت و محرک رشد

دی پی 98

کود کاملا محلول در آب، حاوی فسفیت و پتاسیم، مناسب برای رشد ریشه و مقاومت گیاهان

سیترومکس

سوسپانسیون غلیظ حاوی روی و منیزیم

فولیار بورون

کود کاملا محلول در آب، حاوی %15 بُر و نیتروژن

کا 50

سوسپانسیون غلیظ، حاوی پتاسیم و نیتروژن

کواد14

سوسپانسیون غلیظ، حاوی 140 گرم نیتروژن، پتاسیم، فسفر و کلسیم در هر لیتر

زینرجی

ترکیبی بی‌مانند از روی و مس

بومو

کود کاملا محلول در آب، حاوی بور و مولیبدن

فولیار سوپریم

کود تغذیه‌ی برگی، حاوی فسفر، پتاسیم و سولفور

سکوئنشیال 1

کود کامل برگی با غلظت بالای فسفر همراه با عناصر میکرو، مناسب برای مراحل اولیه‌ی رشد

سکوئنشیال 2

کود کامل برگی با غلظت بالای پتاسیم، همراه با عناصر میکرو، مناسب برای مراحل مختلف رشد و نمو گیاه

کب 15:3

کود کاملا محلول در آب، حاوی کلسیم، بُر و نیتروژن

میکرومکس

سوسپانسیون غلیظ کلیه‌ی عناصر میکرو، به علاوه منیزیم و سولفور

کینگفول روی/مس/منگنز

ترکیبی از این سه عنصر برای رفع کمبودهای مشخص

بیوهیومات

کود مایع حاوی %17 هیومیک اسید

کینگ فول روی

حاوی مقادیر بالایی از روی برای رفع کمبود های مشخص

ویتومکس

کود کاملا محلول در آب، حاوی فسفیت، فسفات، پتاسیم ، همراه با مس، روی و منگنز

تری ایکس

حاوی سه عنصر اصلی ماکرو، عناصر میکرو مانند منیزیم، روی، منگنز و …  کمک به بهبود عملکرد گیاه

سکوئنشیال۱ + جلبک

کود کامل برگی با غلظت بالای فسفر و غنی شده با عصاره جلبک دریایی

سکوئنشیال 2+ جلبک

حاوی عناصر NPK، منیزیم و عناصر ریز مغذی کلات شده همراه با مقدار قابل توجهی عصاره‌ی جلبک دریایی

کینگ فول منیزیم

حاوی مقادیر بالایی از منیزیم برای رفع کمبود های مشخص

کود 20-20-20

کود NPK عاری از کلرو سدیم به همراه عناصر میکرو

کا سوپر

حاوی مقادیر بالایی از پتاسیم و  عناصر میکرو می باشد

فئومکس

پیشگیری و درمان کمبود آهن در گیاهان باغی و زراعی

کود 18-18-18

کود NPK عاری از کلرو سدیم به همراه عناصر میکرو

کود 36-12-12

کود NPK عاری از کلرو سدیم به همراه عناصر میکرو

کود 40-08-10

کود NPK عاری از کلرو سدیم به همراه عناصر میکرو

کود 04-10-38

کود NPK عاری از کلرو سدیم به همراه عناصر میکرو

کود 34-52-00

کود NPK عاری از کلرو سدیم به همراه عناصر میکرو

فارسی