2023-01-16

آیا تنها کمبود خسارت زا در مرکبات آهن است؟

آیا تنها کمبود خسارت زا در مرکبات آهن است؟ مقدمه: مرکبات، یکی از مهم ترین میوه های جهان، به طور گسترده در مناطق گرمسیری و نیمه […]
2022-10-19

به فکر ریشه ها هستیم!

مقدمه: سیر Allium sativum L متعلق به خانواده آلیوم  است که خواص ضد میکروبی آن در اوایل قرن 19 مورد بررسی قرار گرفته است(ادر و همکاران […]
2022-10-19

مسیری کوتاه و سریع

مقدمه محلول پاشي برگي كه در منابع انگليسي با واژگان مختلفي از جمله: Foliar Spray · Foliar Application · Foliar Feeding ·  Foliar Fertilization ·  توصيف […]
2022-09-06

کم مصرف اما پراهمیت

  کم مصرف اما پراهمیت مقدمه عناصر کم مصرف نقش اساسی در تغذیه، واکنش هاي آنزیمی، فرآیندهاي متابولیکی و مقاومت در برابر بیماریها و شرایط نامساعد […]
2022-07-17

Sufficient Calcium even in Hot weather

کلسیم کافی است، حتی در گرما مقدمه افزایش کمی و کیفی میوه ها و ویژگی های تغذیه ای آنها، نقش مهمی در بازارپسندی و درآمد باغداران […]
2022-05-15

A review of Ortho-Ortho isomers content in Fe EDDHA fertilizers

نگاهی دیگر بر عدد ortho-ortho در کودهای آهن کلات شده EDDHA مقدمه: آهن (Fe) یکی از مهمترین عناصر ضروری برای زندگی و رشد گیاهان است که […]
2022-04-16

Resistant plants reduce pesticides application

مقدمه: عناصر غذایی برای رشد و نمو گیاهان و همچنین میکروارگانیسم ها مهم هستند و این دو، عاملی مهم در کنترل بیماری های گیاهی نیز به […]
2022-01-30

آغاز فصل رشد: نیاز گیاه به حمایت کشاورز

آغاز فصل رشد: نیاز گیاه به حمایت کشاورز مقدمه: به طور کلی رشد گیاهان توسط دو بخش اصلی اندام های هوایی و ریشه ها انجام می […]
2022-01-19

Why Free Chloride chemical Fertilizers are needed

مقدمه در حال حاضر با افزایش روز افزون جمعیت کره زمین، نه تنها به زمین های کشاورزی بیشتر  برای تامین غذای بشر ، بلکه به افزایش […]
فارسی