2023-11-04

نگاهی دوباره بر شاخص های تولید زعفران با کیفیت، برای کشاورز ایرانی

مقدمه زعفران با نام علمي Crocus sativus از خانواده زنبق، گياهي علفي، چند ساله، بدون ساقه و كورم دار است. در حال حاضر محصول زعفران يكي […]
فارسی