2021-12-29

نابه‌سامانی های فیزیولوژیک در کاهو

نابه‌سامانی‌ فیزیولوژیک چیست؟ نابه‌سامانی‌های فیزیولوژیکی حاصل عملکرد نادرست سلول‌های گیاهی هستند. این نوع ناهنجاری‌ها از اختلالات ایجاد شده توسط عوامل بیماری زا و آفات گیاهی متفاوت […]
فارسی