نابه‌سامانی‌ فیزیولوژیک چیست؟

نابه‌سامانی‌های فیزیولوژیکی حاصل عملکرد نادرست سلول‌های گیاهی هستند. این نوع ناهنجاری‌ها از اختلالات ایجاد شده توسط عوامل بیماری زا و آفات گیاهی متفاوت هستند. زیرا آفات و بیماری ها به عنوان یک عامل خارجی به حساب می ‌آیند که موجب صدمه و آسیب به بافت های گیاهی می‌شوند، اما ناهنجاری فیزیولوژیک کاملا مرتبط با عوامل درون سلولی یا حاصل تاثیری است که عوامل محیطی مثل دما و رطوبت بر فعالیت های سلول ها می‌گذارند.

این نوع از اختلالات به دسته کلی ناهنجاری های قبل از برداشت و پس از برداشت محصول تقسیم می‌شوند. باید به این نکته توجه کنیم که محصولات حتی در پس از برداشت نیز زنده هستند و در حال فعالیت می‌باشند زیرا همچنان تنفس می‌کنند و از مواد ذخیره ای خود استفاده می‌کنند به همین دلیل می توان گفت تغذیه صحیح در ماندگاری و افزایش انبارمانی محصولات در پس از برداشت از اهمیت بسیار بالایی برخورداراست. هر چه میزان ترکیبات ذخیره ای در بافت های گیاهی کامل تر باشد عمر نگهداری آن در سردخانه ها، کیفیت و بازار پسندی آن افزایش می‌یابد.

یکی از مهم ترین عواملی که با بروز اهنجاری های فیزیولوژیک رابطه مستقیم دارد، عدم تعادل عناصر غذایی و بخصوص کمبود عناصر است. واکنش گیاهان مختلف به کمبود عناصر غذایی متفاوت است و بهترین راه برای مقابله با نابه سامانی های فیزیولوژیک شناخت عناصر و نقش تک تک آنها در فرآیند ها و متابولیسم های گیاهی است. با این روش می‌توان در صورت دیدن علائم، به رفع کمبود ها سریعا اقدام کرد. به طور مثال گرده افشانی نامناسب و عدم تلقیح گل از عوامل بسیاری از ناهنجاری های فیزیولوژِیک مانند شکل نامناسب میوه ها، ریز ماندن میوه ها و ریزش آن‌ها است. که این مسئله به دلیل کمبود عنصر کلسیم و بور که نقش اساسی در گرده افشانی و تقسیم سلولی دارند، نشات می گیرد.

در  عکس زیر می‌توانید ناهنجاری های فیزیولوژیک و کمبود برخی از عنار غذایی در کاهو را مشاهده کنید:

جهت دانلود فایل بر روی عکس کلیک کنید

 

فارسی