گارد ام زد اکسترا

این کود ترکیبی ارگانیک جهت تحریک مقاومت گیاهان مختلف در برابر بسیاری از آفات زیان آور است. این محصول که عصاره طبیعی گیاه سیر می باشد با داشتن خاصیت آفت کشی قوی، علاوه بر تامین نیاز تغذیه گیاه به عناصر میکرو، گیاهان مختلف را نسبت به خسارت انواع نماتد ها و آفات ریشه مقاوم می نماید

فارسی