محصولات / کودهای امکس / کالمکس گلد


امکس کالمکس گلد

کود کالمکس گلد اومکس حاوی غلظت بالای کلسیم (%24) و عاری از کلر است، به همین دلیل برای مصرف در دوران گلدهی ایمن می‌باشد، به علاوه در ترکیب کالمکس گلد، اسیدهای آمینه‌ی بهبوددهنده‌ی تلقیح اضافه شده است. افزون بر این، مصرف زودهنگام کلسیم با تاثیر در تقسیم سلولی موجب افزایش عملکرد می‌شود.

فارسی