محصولات / کودهای امکس / ۳۶-۱۲-۱۲


امکس ۳۶-۱۲-۱۲

کود NPK 12-12-36 دارای قابلیت انحلال صد در صدی در آب بوده و عاری از کلر و سدیم است. این کود با داشتن عناصر میکرو کلاته موجب فراهم شدن تغذیه‌ی مطلوب در مراحل مختلف رشدی گیاه می‌شود.

فارسی