محصولات / کودهای امکس / ۲۰-۲۰-۲۰


امکس ۲۰-۲۰-۲۰

کود NPK 20-20-20 دارای قابلیت انحلال صد در صدی در آب بوده و عاری از کلر و سدیم است. این کود با داشتن عناصر میکرو کلاته موجب فراهم شدن تغذیه‌ی مطلوب در مراحل مختلف رشدی گیاه می‌شود.

فارسی