محصولات / کودهای امکس / کواد 14


امکس کواد 14

سوسپانسیون غلیظ کواد 14 امکس ، حاوی 140 گرم نیتروژن، پتاسیم، فسفر و کلسیم است. حضور این چهار عنصر در کنار هم به گیاه کمک می‌کند که سریعا از دوره‌های تنش عبور کرده و این عناصر مهم در تغذیه را تامین کند.

فارسی