محصولات / کودهای امکس / کب ۱۵:۳


امکس کب ۱۵:۳

کود کب 15:3 امکس یکی از فرمولاسیون های کلسیمی بهبود یافته این شرکت است که با افزودن بور موجب بهبود گرده افشانی و تشکیل میوه میگردد. این کود به منظور استحکام بافت میوه, بالابردن خاصیت انبار داری، پیشگیری از بیماری های فیزیولوژیک ناشی از کمبود کلسیم و رنگ گیری بهتر میوه ها بکار می رود.

فارسی