محصولات / کودهای امکس / ویتومکس


امکس ویتومکس

ویتومکس کودی منحصر به فرد است که با داشتن فسفر به فرم فسفیت با خاصیت سیستمیک همراه با پتاسیم و دیگر عناصر میکرو کلات شده به گیاه این توانایی را میدهد تا در برابر بیماری های قارچی و باکتریایی حداکثر مقاومت را کسب کند.

فارسی