محصولات / کودهای امکس / میکرومکس


امکس میکرومکس

کود امولسیون میکرومکس امکس حاوی عناصر ریز مغذی کلات شده، منیزیم و گوگرد می باشد. این محصول از طریق جذب برگی میزان متعادلی از عناصر ریز مغذی که در سیستم متابولیکی گیاه ضروری هستند را تامین می نماید. کاربرد میکرومکس برای رشد گیاه به ویژه در خاک های قلیایی و سرد و مرطوب توصیه می گردد.

فارسی