محصولات / کودهای امکس / فولیار سوپریم


امکس فولیار سوپریم

فولیار سوپریم اومکس یک کود برگی حاوی فسفر پتاسیم و گوگرد میکرونیزه است. عناصر موجود در این کود علاوه بر نقش ساختاری در گیاه با القاء مقاومت نسبت به انواع بیماری های قارچی اهمیت بسزایی در سلامت گیاه ایفا می کنند. فولیار سوپریم امکس منبع گوگرد میکرونیزه با پارتیکل سایزهای ۵ میکرون می باشد.

فارسی