محصولات / کودهای امکس / فئومکس


امکس فئومکس

کود فئومکس امکس در پیشگیری و درمان کمبود آهن در گیاهان باغی و زراعی موثر است. تاثیر چشمگیر این کود در خاک‌هایی با pH بالا به چشم می‌خورد.

فارسی