محصولات / کودهای امکس / سی استار اف


امکس سی استار اف

کود سی استار اف امکس عصاره‌ی غلیظ جلبک دریایی لامیناریا است. این کود در مراحل اولیه‌ی رشد به ویژه پس از جوانه‌زنی و یا انتقال گیاه به زمین اصلی با تحریک رشد، ریشه گیاه را در برابر شرایط نامساعد و حتی آفات و بیماری‌ها مقاوم می‌سازد.

فارسی