محصولات / کودهای امکس / سکوئنشیال2 + جلبک


امکس سکوئنشیال2 + جلبک

امولسیون محلول در آب سکونشیال2 + جلبک، حاوی عناصر NPK، منیزیم و عناصر ریز مغذی کلات شده همراه با مقدار قابل توجهی عصاره‌ی جلبک دریایی است. . این محصول علاوه بر تامین مقدار پتاسیم مورد نیاز ، دسترسی گیاه به عناصر دیگر را نیز افزایش می دهد. استفاده برگی از این کود در مراحل باردهی، به ویژه در خاکهای شنی سرد و مرطوب از کمبود منیزیم نیز پیشگیری می نماید.

فارسی