محصولات / کودهای امکس / سکوئنشیال 2


امکس سکوئنشیال 2

امولسیون محلول در آب سکونشیال 2 حاوی عناصر NPK و عناصر ریز مغذی کلات شده است. پتاسیم در مراحل باروری گیاه نقش مهمی داشته و حرکت روزنه ها و انتقال قند را کنترل می نماید. این محصول علاوه بر تامین مقدار پتاسیم مورد نیاز گیاه در مراحل باردهی به ویژه در خاکهای شنی سرد و مرطوب از کمبود منیزیم نیز پیشگیری می نماید.

فارسی