2023-10-08

نگاهی دوباره بر شاخص های تولید گوجه فرنگی با کیفیت، برای کشاورز ایرانی

مقدمه گوجه فرنگي (Lycopersicon esculentum) گیاهی دولپه اي، يك ساله و از خانواده بادمجانيان است كه در نواحي استوايي به صورت دائمي مي رويد. اين محصول […]
فارسی