2021-08-29

تامین غذای انسان یا گیاهان؟ اولویت با کدام است؟

تامین غذای انسان یا گیاهان؟ اولویت با کدام است؟ مقدمه حتما به اینکه جمعیت کره زمین در حال بیشتر و بیشتر شدن است، دقت کرده‌اید، ولی […]
2020-05-30

نقش روی در گیاهان: پنج نکته‌ی جالب و راه‌های مقابله با کمبود

نقش روی در گیاهان: پنج نکته‌ی جالب و راه‌های مقابله با کمبود با وجود این که روی به عنوان عنصری میکرو شناخته می‌شود، نقش آن در […]
فارسی