2021-08-29

تامین غذای انسان یا گیاهان؟ اولویت با کدام است؟

تامین غذای انسان یا گیاهان؟ اولویت با کدام است؟ مقدمه حتما به اینکه جمعیت کره زمین در حال بیشتر و بیشتر شدن است، دقت کرده‌اید، ولی […]
2020-07-27

فسفیت شمشیری دو لبه

فسفیت: شمشیری دو لبه مقدمه: فسفر (P) جزئی اصلی از DNA و RNA به حساب می‌آید، در ساختار فسفولیپیدهای غشاء سلولی حضور دارد و تشکیل دهنده‌ی […]
فارسی