2023-10-08

نگاهی دوباره بر شاخص های تولید گوجه فرنگی با کیفیت، برای کشاورز ایرانی

مقدمه گوجه فرنگي (Lycopersicon esculentum) گیاهی دولپه اي، يك ساله و از خانواده بادمجانيان است كه در نواحي استوايي به صورت دائمي مي رويد. اين محصول […]
2022-01-19

Why Free Chloride chemical Fertilizers are needed

مقدمه در حال حاضر با افزایش روز افزون جمعیت کره زمین، نه تنها به زمین های کشاورزی بیشتر  برای تامین غذای بشر ، بلکه به افزایش […]
2021-04-20

The solution to keep all blooms on the tree

اهمیت گلدهی در درختان میوه یكي از مراحل بحراني رشد در درختان ميوه، مرحله گل‌دهي است، بنابراین شناخت عوامل موثر وآگاهی از فرآیند های مهمی که […]
2020-08-15

the synergistic effect of Ca and B

مروری بر اثرات هم‌افزایی دو عنصر کلسیم و بور وجود تعادل بين عناصرغذايي درتغذیه گیاهان، عامل مهمي در افزايش عملكرد و بهبود كيفي محصول توليدي مي‌باشد […]
فارسی